Paloteknisen suunnittelun kansainvälistä erityisosaamista

Energiateollisuus ja akut, raidekalusto, maanalainen rakentaminen ja vaativat teolliset kohteet.

IFAB Finland Oy

IFAB Finland Oy on palotekniseen suunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut yhtiö. Yrityksen erikoisalana on toiminnallinen palotekninen suunnittelu eli kohteet, johon ei ole ennalta määriteltyjä suunnitteluohjeita tai mitoitustaulukoita.

Erityisesti erilaiset teollisuuden kohteet, maanalainen rakentaminen, raidekalusto, ajoneuvot tai kokonaan uudet paloriskit kuten litiumioniakut ovat yrityksen päätoimialaa. Yritys tekee yhteistyötä läheisesti saksalaisen IFAB GmbH:n (www.ifab-fire.com) kanssa.

Tekijät

IFAB Finland Oy:n toimitusjohtaja ja pääosakas on Max Lakkonen (TkL). Hänellä on laaja-alainen, yli 20 vuoden kokemus palo- ja turvallisuustekniikasta sekä aikaisemmin koneenrakennuksesta. Lakkonen on erikoistunut litiumakkujen paloriskeihin koko elinkaaren aikana, maanalaiseen rakentamiseen, raidekalustoon, ajoneuvoihin, erilaisiin sammutusteknologioihin, savunpoiston suunnitteluun ja teollisuuden paloriskeihin. Hänen referenssiluettelonsa käsittää useita kansainvälisesti tunnettuja projekteja, kuten HyperloopOne, Kanaalitunneli, metroasemia, maantietunneleita, ja lukuisia teollisia kohteita, erityisesti autoteollisuudesta. Hänen tehtävänsä ovat vaihdelleet paloteknisestä pääsuunnittelijasta aina kolmannen osapuolen tarkastajaksi.

Lakkonen on myös tunnettu puhuja ja luennoitsija kansainvälisissä palo- ja turvallisuusalan konferensseissa. Hänellä on yli 80 julkaisua palotekniikasta. Lisäksi hän on ainoa eurooppalainen, joka toimii varsinaisena jäsenenä kaikissa seuraavissa Pohjois-Amerikan standardikomiteoissa: NFPA750, NFPA130 ja NFPA502 (www.nfpa.org). Lakkonen toimii myös ITA-COSUF:in johtoryhmän jäsenenä (www.ita-cosuf.org) ja IWMA:n tieteellisen neuvoston puheenjohtajana (www.iwma.net). Max Lakkonen toimii myös MDM Publishingin julkaisemien paloalan tärkeimpien julkaisujen, kuten International Fire Fighterin ja International Fire Protectionin, julkaisukomitean jäsenenä. Operatiivisen toiminnan lisäksi Lakkonen on toiminut useiden eri pienten ja keskisuurten yritysten hallituksissa mm. Suomessa, Saksassa ja Espanjassa. IFAB Finland Oy:n lisäksi Lakkonen toimii saksalaisen IFAB GmbH:n toimitusjohtajana.

Osaaminen

IFAB Finland keskittyy pääosin teollisuuden, maanalaisen rakentamisen, raidekaluston sekä liikenteeteen paloturvallisuuteen. Nämä kaikki vaativat erityisosaamista.

Omien resurssien lisäksi yritys voi tarvittaessa käyttää IFAB GmbH:n resursseja Saksasta. Lisäresurssien avulla osaaminen on kansainvälistä huipputasoa ja kattaa palofysiikkaan, erilaiset suunnittelutyökaluihin, numeerisen simulointiin ja jopa kokeellisen palotestauksen. Varsinkin simuloitaessa tai vaativia teollisia kohteita suunniteltaessa on laajalainen kokemus erittäin tärkeässä roolissa.

IFAB Finland ymmärtää eri paloteknisten järjestelmien kustannusvaikutukset ja pystyy auttamaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti mukaanlukien taloudelliset vaikutukset.