Paloteknisen suunnittelun kansainvälistä erityisosaamista

Energiateollisuus ja akut, raidekalusto, maanalainen rakentaminen ja vaativat teolliset kohteet.

IFAB Finland Oy

IFAB Finland Oy on palotekniseen suunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut yhtiö. Yrityksen erikoisalana on toiminnallinen palotekninen suunnittelu eli kohteet, johon ei ole ennalta määriteltyjä suunnitteluohjeita tai mitoitustaulukoita.

Erityisesti erilaiset teollisuuden kohteet, maanalainen rakentaminen, raidekalusto, ajoneuvot tai kokonaan uudet paloriskit kuten litiumioniakut ovat yrityksen päätoimialaa. Yritys tekee yhteistyötä läheisesti saksalaisen IFAB GmbH:n (www.ifab-fire.com) kanssa.

Tekijät

IFAB Finland Oy:n toimitusjohtaja ja pääosakas on Max Lakkonen (TkL). Hänellä on laaja-alainen, yli 15 vuoden kokemus palo- ja turvallisuustekniikasta sekä aikaisemmin koneenrakennuksesta. Hän on erikoistunut litiumakkujen paloriskeihin koko elinkaaren aikana, maanalaiseen rakentamiseen, raidekalustoon, ajoneuvoihin, eri sammutusteknologioihin sekä savunpoiston suunnitteluun. Max Lakkosen referenssiluettelo pitää sisällään monia kansainvälisesti tunnettuja projekteja esimerkiksi HyperloopOne, Kanaalitunneli, metroasemia ja useita teollisia kohteita erityisesti autoteollisuudesta. Tehtävät ovat vaihdelleet paloteknisestä pääsuunnittelijasta aina kolmannen osapuolen tarkastajaksi.

Max Lakkonen on myös tunnettu puhuja ja luennoitsija erilaisissa kansainvälisissä palo- ja turvallisuusalan konferensseissa. Hänellä on yli 50 julkaisua palotekniikasta. Hän on myös on ainoa eurooppalainen, joka on toimii varsinaisena jäsenenä kaikissa seuraavissa standardikomiteoissa: NFPA750, NFPA130 ja NFPA502 (www.nfpa.org). Max Lakkonen on myös ITA-COSUF:in johtoryhmän jäsen (www.ita-cosuf.org) ja IWMA tieteellisen neuvoston jäsen (www.iwma.net).

Operatiivisen toiminnan lisäksi Max Lakkonen on toiminut useiden eri pienten ja keskisuurten yritysten hallituksissa Suomessa, Saksassa ja Espanjassa. Max Lakkonen toimii myös saksalaisen IFAB GmbH:n toimitusjohtaja.

Osaaminen

IFAB Finland keskittyy pääosin teollisuuden, maanalaisen rakentamisen, raidekaluston sekä liikenteeteen paloturvallisuuteen. Nämä kaikki vaativat erityisosaamista.

Omien resurssien lisäksi yritys voi tarvittaessa käyttää IFAB GmbH:n resursseja Saksasta. Lisäresurssien avulla osaaminen on kansainvälistä huipputasoa ja kattaa palofysiikkaan, erilaiset suunnittelutyökaluihin, numeerisen simulointiin ja jopa kokeellisen palotestauksen. Varsinkin simuloitaessa tai vaativia teollisia kohteita suunniteltaessa on laajalainen kokemus erittäin tärkeässä roolissa.

IFAB Finland ymmärtää eri paloteknisten järjestelmien kustannusvaikutukset ja pystyy auttamaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti mukaanlukien taloudelliset vaikutukset.