Palvelut

Toiminnallinen paloturvallisuus-
suunnittelu

Toiminnallisessa paloteknisessa mitoituksessa pyritään osoittamaan vaatimusten täyttyminen laskennallisesti tai muulla tavalla. Tämä edellyttää kokemusta sekä erilaisia mitoitustyökaluja kuten palo- ja poistumissimulointiohjelmat. IFAB Finland Oy:lla on myös IFAB GmbH:n kautta paljon kokeellista dataa ja tietotaitoa, jota voidaan käyttää ongelmanratkaisussa ja ratkaisun optimoinniksi sekä teknillisesti että taloudellisesti.

Litiumakkujen paloturvallisuus-
konsultointi

IFAB Finland on erikoistunut litiumakkujen paloturvallisuuteen. Litiumakut muodostavat uuden paloriskin, joka tulee olla osana turvallisuuskartoitusta akkujen kaikissa elinkaaren vaiheissa tuotannosta kierrätyslaitoksiin. Litiumakkuihin liittyvä palotekninen tieto kehittyy myös koko ajan ja IFAB Finlandilla on käytössä viimeisin osaaminen Euroopasta ja erityisesti saksalaisesta autoteollisuudesta.

Raidekaluston paloturvallisuus-
konsultointi

Raidekaluston paloturvallisuus on määritelty useammalla eurooppalaisella tai kansainvälisellä standardilla, joista tärkeimmät päästandardit ovat EN45545 ja NFPA130. IFAB Finland Oy tarjoaa suunnittelu ja konsultointi palveluita sekä raidekaluston valmistajille, osatoimittajille että operaattoreille.

Savunpoiston suunnittelu ja palosimuloinnit

Numeerisen simuloinnin käyttö on tärkeä työkalu paloteknisessä suunnittelussa. Esimerkiksi savunpoiston suunnittelu perustuu pääosin joko yksi- tai kolmiulotteiseen mallinnukseen. IFAB Finland tekee myös muuta palo- ja pelastustiesimulointeja. Erityisesti palosimulointeihin, myös sammutuslaitteiden kanssa, IFAB Finlandilla on käytössä paljon testidataa palokokeista.

Palotestaus / Savutestaus

IFAB Finland Oy voi pyydettäessä tarjota sekä palo- että savutestausta. Nämä kaikki tehdään yhteistyössä IFAB GmbH:n kanssa, joka on EN17025 akkreditoitu kyseisiin palveluihin.